Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
De huidige dynamische samenleving is rijk aan diversiteit. Met veel veranderingen binnen de wet- en regelgeving vallen cliënten vaak tussen wal en schip. Wij, als Admodum Zorg geloven in de eigen kracht van de cliënt, door aan te sluiten bij diens belevingswereld, gedachten en wensen. Met de juiste input, door middel van maatwerk, maken wij cliënten wegwijs in hun proces.

Admodum Zorg is een jonge organisatie met een frisse, kritische blik op de huidige hulpverlening. Geheel op eigen wijze en vaak op een creatieve onorthodoxe manier geeft Admodum Zorg zijn hulpverlening vorm. Admodum Zorg vindt het wiel niet opnieuw uit, maar voegt graag iets toe. Admodum Zorg heeft veel expertise m.b.t. interculturele vraagstukken in het sociaal domein.

Admodum Zorg biedt 10 beschermde woonplekken, midden in het centrum van Nijmegen. Door middel van intensieve begeleiding leren de bewoners werken aan hun zelf opgestelde doelen, basisvaardigheden om hun zelfredzaamheid/autonomie te vergroten en het leren aanboren van nieuwe hulpbronnen binnen hun eigen netwerk. Het doel is om te resocialiseren in de maatschappij.

Werkwijze:
Admodum Zorg werkt graag vanuit de presentiebenadering, dit is onze basishouding naar de inwoners toe. Hierbij zoeken wij altijd naar de aansluiting die ons verbindt en afstemming wat iemand nodig heeft. Wij geloven dan ook in het credo: “Pas als je met iemand bent, dan kun je er voor diegene zijn”. Inwoners het gevoel geven dat zij ertoe doen en erbij horen is ons beoogde doel.

Maatschappelijk betrokken:
Admodum Zorg is graag maatschappelijk betrokken en staat altijd open voor verbetering, samenwerking en innovatie in de breedste zin van het woord. Heb je een vraag, een initiatief en wil je graag samenwerken? En denk je dat Admodum Zorg een rol van betekenis kan spelen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen graag en dragen ons steentje bij.

Missie & Visie

Missie

Als Admodum Zorg bieden wij adequate begeleiding en verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg verstaan wij:
- Zorg die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend.
- Zorg die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, zonder onderscheid naar ras, geloof of levensovertuiging.
- Tevens staan wij voor het ervaren van succes door middel van taakgerichte hulpverlening. Hierbij gaan wij uit van behoefte en zelfwaardering van de cliënt.

Kenmerkend voor de cliënten is dat ze in de loop van hun proces veel duurzame banden hebben verbroken en niet meer in staat zijn om genoeg beroep op anderen te doen. Wij, als Admodum Zorg leggen tevens de focus op het opbouwen en verbeteren van het sociale netwerk. Het is gericht op het vergroten van de draagkracht, waardoor het als vangnet kan fungeren.

Cultuursensitiviteit staat hoog in het vaandel bij Admodum Zorg. Naast dat dit deel uitmaakt van onze manier van maatwerk, realiseren wij op deze manier laagdrempeligheid binnen onze hulpverlening door niet te oordelen, maar te vragen, door niet in te vullen maar aan te vullen.

Visie

Admodum Zorg
staat voor duurzaamheid in de zorg: ‘Zo kort als het kan, zo lang als het nodig is.’

Doelgroep

Admodum Zorg is er voor cliënten met verstandelijke, psychische en/of sociale problematiek die baat hebben bij begeleiding om weer actief deel uit te gaan maken van de samenleving.
Hierbij staat het vergroten van zelfstandigheid/zelfontplooiing centraal door stapsgewijs de eigenregie te vergroten binnen een beschermd woonvoorziening. Hierbij is passende dagbesteding, in welke vorm ook, noodzakelijk.

Klachten?

Daar waar mensen werken worden weleens fouten gemaakt. Wij doen er alles aan om samen onvrede te voorkomen. Mocht onvrede toch leiden tot een klacht? Maak dan van je hart geen moordkuil en maak deze bespreekbaar. Mocht het bespreekbaar maken om wat voor reden dan ook, geen bevredigend gevoel geven en wil je graag je klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie? Dat kan ook!

Admodum Zorg is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie genaamd: ‘Klachtenportaalzorg’. Op de website: www.klachtenportaalzorg.nl vindt u het klachtenformulier. Hier kun je jouw klacht kwijt onder vermelding van ‘Admodum Zorg’ en het lidmaatschapsnummer ‘5663’. Klachtenportaal Zorg streeft ernaar om alle klachten zo snel mogelijk af te handelen.

Hierbij de route:

• Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder.
• Komen wij er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
• Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Klachten

Agressie Regulatie Training

Agressie Regulatie Training is bedoeld voor mensen die kampen met een agressieproblematiek, waarbij zij leren hoe om te gaan met deze emotie. Zij leren deze eerst te herkennen bij zichzelf en dan te reguleren. Last hebben van reactieve en proactieve agressie staat nooit op zichzelf en komt altijd ergens vandaan. Door middel van sport en het creëren van veiligheid worden de sociale vaardigheden op dit gebied onderzocht en versterkt.

Veelal gaat het over frustratie-agressie bij mensen. Een vorm van agressie dat naar boven komt bij situaties waarin de persoon controleverlies ervaart, zich onbegrepen voelt, of situaties niet snapt. Alle situaties waarbij de persoon zich niet volgens een maatschappelijk geaccepteerde manier kan verwoorden of uiten. Ook bij het ervaren van angst of gevaar kan agressie, zowel verbaal als fysiek, een basale reactie zijn van iemand. Bijvoorbeeld door een situatie die hem/haar herinnert aan iets uit het verleden met een negatieve lading.

Doel:
Het doel van de trainingen is leren inzicht te krijgen in het begrip agressie, waarbij ook de functie van agressie inzichtelijk wordt. Wanneer deze inzichten bereikt worden, kan er ook aan de omgang met agressie gewerkt worden. Lichaamssignalen herkennen van en bij agressie is hierbij belangrijk. Wanneer deze bewustwording van lichaamssignalen er is, kan de persoon hier ook beter preventief en reactief mee om gaan. Bijvoorbeeld door te leren na signalen niet op basale wijze te reageren, maar door aangeleerde vaardigheden in te zetten. Zo kunnen zowel de emotie als de manier van reageren bewust gestuurd worden.

Voor ons is het erg belangrijk dat deze trainingen plaatsvinden in een pedagogisch veilig klimaat, waarbij doelgerichte en thematische trainingen toewerken naar een samengesteld doel.

Naast ART geven wij creatieve activiteiten de ruimte. Van zang tot dans en van kunst tot rap. Bespeel je graag een muziekinstrument, hou je van tekenen of ligt jouw passie toch meer bij het schilderen? Wij vinden het belangrijk dat je artistiek kunt zijn op jouw eigen manier en wij denken hierin graag met je mee.

ART

Aanmelden

Heeft u vragen? Dan helpen wij u graag verder. U kunt bellen naar: 024-2068203 & 06-11215294 of klik hier voor onze contact formulier.

 • Adres

  Bastionstraat 3, 6511 SR, Nijmegen

 • Telefoon

  024-2068203

  06-11215294

 • E-mail

  ma

Contact formulier

Wij antwoorden binnen 1 werkdag.